Notas Bibliográficas

Folio i förlagets röda marokängband med förgylld dekor på ryggen och pärmarna. Med något skadat transparent cellofanomslag och i dekorerad kassett. Välbevarat exemplar. Nr. 40 av 133 numrerade exemplar med Västerbottens vapen i kopparstick av J. van den Aveelen ur Suecian. Nytryck av den på Nationalmuseum förvarade originalplåten. Magnifikt illustrerat verk. < / i>

Gastos de envío

Gastos para el envío en Italia

  • Correo certificado 9,47 $
  • Mensajería 21,16 $
  • Si este artículo es pesado o está fuera de formato, el librero te informará de los costes adicionales.
    Derechos arancelarios: Si tu pedido es revisado en la aduana, la entrega puede retrasarse. Si es necesario, tendrás que desaduanar tu pedido, previo pago de los derechos arancelarios.